Değişen Türkiye

 

80 yıl Önce - 80 yıl sonra

 

80 Yıl Önce

At’a Böyle Binilirdi

 

80 Yıl Sonra

Attan böyle düşülüyor

 

 

80 Yıl Önce

Efendiler:

Türkiye Şeyhler, Müritler, Meczuplar Ülkesi olmayacaktır.

 

Mustafa KemalAtatürk

 

80 Yıl Sonra

Bir şeyhin dizinin dibinde Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı

 

 

80 Yıl Önce

Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, hakiki üretici olan köylüdür.

O halde, herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanmış ve lâyık olan köylüdür.

 

1922M.K. Atatürk

 

80 Yıl Sonra

Tarım Bakanı Çiftçilere “Gözünüzü Toprak Doyursun” dedi

 

 

80 Yıl Önce

Türkiye'de fikir adamları adeta kendi kendilerine hakaret ediyorlardı. Diyorlardı ki Biz adam değiliz ve olamayız. Kendi kendimize adam olmamıza ihtimal yoktur...Bizim canımızı, tarihimizi, varlığımızı bize düşman olan, düşman olduğundan hiç şüphe edilmeyen Avrupalılara, kayıtsız şartsız bırakmak istiyorlardı. “Onlar bizi idare etsin” diyorlardı

 

80 Yıl Sonra

Dünya, küreselleşen bir dünya. Burada da Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülke. Biz istesek de istemesek de değişeceğiz. Başka hiçbir yolu yok.


12.03.2003/Haber Türk/Avrupa Kulübü

 

 

80 Yıl Önce

Kudretsiz dimağlar, zayıf gözler, hakikati kolay göremezler.

O gibiler Büyük Türk Milletinin yüksek seviyesine nazaran geri adamlardır.


1925

 

80 Yıl Sonra

Asrın Düğünü

•Nikah şahidi İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi

• Nikah nedeniyle 5 bin polis görev yaptı.

•Atina Belediye Başkanı'nın oğlu nikah için İstanbul'a geldi

Düğünün maliyeti 40 milyar liranın üzerinde

 

 

80 Yıl Önce

Ne Mutlu Türküm Diyene

 

80 Yıl Sonra

Sen “Ne Mutlu Türküm dersen, o da ne mutlu kürdüm der.

Türklük yerine, Türkiyelilik bilincini yerleştirmeliyiz..

 

 

80 Yıl Önce

Milleti, aklımızın ermediği, yapmak kudret ve kabiliyetini kendimizde görmediğimiz hususlar hakkında kandırarak geçici teveccühler elde etmeye tenezzül etmeyiz. Millete, âdi politikacılar gibi yalancı vaadlerde bulunmaktan nefret ederiz.


1925

 

80 Yıl Sonra

"Bana 'Tüpraş'ı Rusya'ya satar mısınız?' diyorlar. Satarım kardeşim. Babalar gibi satarım’’

 

“Ek vergiyi herkes ödesin. Ödemiyenin iflahını keser alırım”

 

 

80 Yıl Önce

“ Tam bağımsızlık denildiği zaman, tabii, siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, vs. her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik kasdolunmaktadır.”

 

80 Yıl Sonra

Biz tezkere kararını ABD istediği için çıkardık

 

 

80 Yıl Önce

Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvelâ bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır.


1923

 

80 Yıl Sonra

Kıbrıs`la ilgili açık bir çözümsüzlüğü, çözüm görmüyoruz. Denktaş Anadolu Halkına Güveneceğine Kıbrıs halkını arkasına alsın.

 

 

80 Yıl Önce

Milliyetin çok bariz vasıflarından biri dildir. Türk milletindenim diyen insan, herşeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.
1930

 

80 Yıl Sonra

Diyarbakır Ortadoğu Endüstri Fuarına katılan Aksu hemsehrileri ile Kürtçe konuştu.

 

 

80 Yıl Önce

İlim ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yapıcı) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.


1923

 

80 Yıl Sonra

 

 

80 Yıl Önce

Memleket işlerinde, millet işlerinde, hakikî işlerde duygulara, hatıra, dostluğa bakılmaz.

 

1922

 

80 Yıl Sonra

Ne günlere kaldık ey gazi hünkâr
Kimler mühürdar oldu, kimler defterdar! ...

 

 

Ey Türk;

Bir futbol maçında gösterdiğin hassasiyeti, vatan peşkeş çekilirken göstermemenin sebebi nedir?

 

Muhtaç Olduğun Kudret Damarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur.