23 Nisan Şiirleri

 

 

23 Nisan

 

Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz,

Eğleniriz güleriz,

Geldi 23 Nisan.

 

Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı.

Atatürk armağanı

Yaşa 23 Nisan.

 

                Hakkı Ercan

 

 

 

23 Nisan

 

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü.

23 Nisan bugün,

Çocuk bayramı günü.

 

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş,

Dalgalandıkça öğün.

 

                Ramazan Gökalp Arkın

 

 

 

23 Nisan

 

Hür yaşadım her zaman,

Eğilmez başım benim.

Söyler 23 Nisan;

Türk'üm ve egemenim.

 

Böyle yaşadık durduk,

Tarih bizi bileli.

Sayısız devlet kurduk,

Biz dünyaya geleli.

 

                İsmail Hakkı Talas

 

 

 

23 Nisan

 

Şu 23 Nisanda,

Doğdu millet meclisi.

İşte o gün her yanda,

Yükseldi Türk'ün sesi.

 

Bunu her yıl çocuklar,

Kutlayalım sevinçle.

Egemenlik de yaşar,

Hep verirsek el ele.

 

                Sabri Cemil Yakut

 

 

 

Mutlu Gün

 

Bugün 23 Nisan,

Atatürk'ten armağan.

Sevinelim, coşalım,

Neşelenip taşalım.

 

Kağıt fener yapalım,

Sınıflara asalım.

Süsleyelim her yanı,

Kutlayalım bayramı.

 

                Leman Biltekin

 

 

 

23 Nisan Bayramı

 

Bugün ne mutlu bize,

Haydi hep gülsenize.

Müjde dağa, denize.

Geldi 23 Nisan.

 

Sokaklar dolu bayrak,

Yollara kurulmuş tak.

Şöyle bir etrafına bak,

Geldi 23 Nisan.

 

                Fahrünnisa Elmalı

 

 

 

23 Nisan

 

Bugün 23 Nisan.

Mutlu oluyor insan.

Yurdumdan uzaktayım ama,

Yine de onunlayım inan...

 

Unutmadım ülkemi,

Anıyorum büyüklerimi.

Duydum iyiliklerini,

Doldurdum gururla yüreğimi...

 

                Enver Kurşunlu

 

 

 

Bugün 23 Nisan

 

Arzun bugün bir uçmak

Uçan kuş, yeşil yaprak,

Oh... Ne güzel yaşamak.

 

Haydi artık kalk uyan

Bugün 23 Nisan.

 

Bütün kuşlar, çiçekler,

Sırma saçlı bebekler,

Seni oyuna bekler.

 

Haydi artık kalk uyan

Bugün 23 Nisan.

 

                Hakkı Ercan

 

 

 

Bizim Bayramımız

 

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

Yirmi Üç Nisan bizim

En şerefli günümüz!

 

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...

 

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek.

Çünkü her Türk çocuğu

Yirmi Üç Nisan demek...

 

                İsmail Hakkı Sunat

 

 

 

23 Nisan

 

23 Nisan bugün

Çocuklara şan bugün.

Bayram edin, övünün;

23 Nisan bugün.

 

Ulusumun güldüğü,

Dünyaların bildiği,

Saltanatın öldüğü,

23 Nisan bugün.

 

Süsleyelim her yanı,

İşte, Çocuk Bayramı,

Sevinç sarar insanı,

23 Nisan bugün.

 

                Bedrettin Danışman

 

 

 

Büyük Gün

 

Bağlıyız candan sana,

Ey büyük gün baksana!

Bu aydınlık, bu güneş,

Sende doğdu vatana.

 

Şu gözünle gördüğün,

Bu güzel ve şen düğün

Senindir hep senin ey,

En şerefli büyük gün.

 

Tarihlerde ünün var,

Bugün sana dünya dar,

Ey büyük ve şanlı gün,

Senindir bu şen düğün!..

 

                Vehbi Cem Aşkun

 

 

 

Egemenlik Ulusun

 

Büyük bayram sevinci

Gene sardı yurdumu.

Gene gördüm törende,

O kahraman ordumu.

 

Titreterek yerleri

Akın akın gidiyor.

Mehmetçiğin gözleri

''Bu vatan benim!'' diyor.

 

Elbet senin... Eskiden

Padişahın kulusun.

Cumhuriyet devrinde,

''Egemenlik ulusun!''

 

                İsmail Hakkı Sunat

 

 

 

23 Nisan

 

Dün sabah anneciğim

Öperek dedi: Uyan!

Bugün senin bayramın

Kalk, bak süslendi her yan.

 

Baktım, her taraf süslü

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden?

Dedi: 23 Nisan.

 

Temel bayrammış inan.

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

İşte 23 Nisan.

 

                Hakkı Ercan

 

 

 

23 Nisan

 

Geldi bizim canımız,

Yirmi üç Nisanımız,

Bugün meclis açıldı;

Yurda bahar saçıldı.

 

Saltanat bir umacı,

Çöktü sultanlık tacı,

Millet bildi kendini;

Kopardı kemendini.

 

Türklük bitti kederin,

Atam nur olsun yerin,

Geldi bizim canımız;

Yirmi üç Nisanımız.

 

                Süleyman Bumin

 

 

 

23 Nisan

 

Bilmem nasıl anlatsın,

Bu sevincini insan?

Bugün çok mutlu bir gün,

Bugün 23 Nisan.

 

Ankara'da açmışız,

Bugün halk meclisini.

Padişahı susturmuş,

Halk duyurmuş sesini.

 

Atatürk çocuklara,

Aynı gün vermiş değer.

Doğrusu bu çift sevinç,

Bayram etmeğe değer.

 

                Fahrünnisa Elmalı

 

 

 

23 Nisan

 

Bir neşe taşırıyor,

Kalbimize hep inan.

Güneş bile sevinçli,

Bugün 23 Nisan.

 

Egemenlik kuruldu,

Unutmayız o günü.

Milletçe kutluyoruz,

Bu en güzel düğünü.

 

Büyükler kadar biz de,

Neşe duyar coşarız.

Türk'üz. Türk çocukları,

Hür doğar, hür yaşarız.

 

                Fahrünnisa Elmalı

 

 

 

23 Nisan

 

Şu 23 Nisanı,

Ne kadar çok severim.

Neden diye sorsalar:

Kendi bayramım derim.

 

Hiç bir bayram veremez,

Bana onun tadını,

Ata'm Çocuk Bayramı,

Koymuş onun adını.

 

Yaşa 23 Nisan

Sevinmeyen yok inan.

Saçtığın mutlulukla,

Neşe doluyor her yan.

 

                Fahrünnisa Elmalı

 

 

 

23 Nisan

 

Bugün 23 Nisan,

Neşe doluyor insan.

Meclis bugün doğdu,

Karanlıkları boğdu.

 

Neşe doluyor insan,

Çünkü 23 Nisan.

Çocuk haftası bugün,

Yurtta düğün var düğün.

 

Vücutlar sağlam ve dinç,

Gönüllerde bir sevinç.

Nasıl sevinmez insan,

Bugün 23 Nisan.

 

                 Mehmet Faruk Gürtunca

 

 

 

23 Nisan

 

Egemenlik yurduma,

23 Nisanda geldi.

Türk'ün ölmez hür sesi,

Bugün gökte yükseldi.

 

Yurdumun şanlı günü,

Sen her günden güzelsin.

Türk'ü öldü sananlar,

Bugün seyretsin, gelsin.

 

Seni yükseltmek için,

Ant içmiştir her çocuk.

Dalgalan hür bayrağım,

Her zamandan daha çok.

 

                İsmail Hakkı Talas

 

 

 

23 Nisan

 

Biz dünyaya gelmeden,

Her yeri düşman almış.

Atatürk düşmanları,

Yurdumuzdan çıkarmış.

 

23 Nisan günü,

Meclis kuruldu diye,

Büyük bayram verilmiş,

Çocuklara hediye.

 

Gülelim, eğlenelim,

Kutlayalım bayramı,

Verelim hep el ele,

Yükseltelim vatanı.

 

                Melahat Uğurkan

 

 

 

23 Nisan

 

23 Nisanı biz

Sevinçlerle bekleriz,

Bayrak, zincir, fenerle,

Sınıfları süsleriz.

 

Okullar tabur tabur

Törenlere giderler.

Trampetler çalarak,

Öğrenciler geçerler.

 

Eğlenceler, oyunlar,

Şenletir bu haftayı.

Unutmayız hiç bir gün,

Şanlı, büyük Ata'yı.

 

                Melahat Uğurkan

 

 

 

23 Nisan

 

Müjde evlere şenlik,

Müjde köylere şenlik,

Ulusal egemenlik.

Bugün 23 Nisan.

 

Bayrağımızdan nişan,

Damarımızdaki  kan,

Seslenin, duysun cihan.

Bugün 23 Nisan.

 

Çiçekler koynunda gün,

''Türk çalış, güven, öğün!''

Dünyaya salalım ün,

Bugün 23 Nisan.

 

                Mehmet Necati Öngay

 

 

 

23 Nisan

 

Bugün sizin gününüz.

Çocukların düğünü.

Bu günler hazırlıyor,

Yarının büyüğünü.

 

Meclis saldı ünü,

Yirmi Üç Nisan günü.

Egemenlik düğünü,

Yirmi Üç Nisan günü.

 

Coşunuz eğleninz,

Kalbiniz neşe dolsun.

Gülünüz söyleyiniz,

Gününüz kutlu olsun.

 

                Ali Sağtürk

 

 

 

23 Nisan

 

Bugün doğan güneşle,

Aydınlandı bu toprak,

Bugün millet kurtuldu,

Tutsaklığından bayrak.

 

Başımızda sultanlar,

Yurdumda düşman vardı,

Atatürk geçip başa,

Vatanımı kurtardı.

 

Çok acı günler gördük,

Yurda doğmadan bugün,

Ey sen 23 Nisan,

En mutlu günümüzsün.

 

                İsmail Hakkı Talas

 

 

 

23 Nisan

 

Erken uyan kardeşim,

Bugün 23 Nisan.

Her tarafta bayraklar,

Bugün 23 Nisan.

 

Sıra, sıra çocuklar,

Ellerde birer bayrak.

Gidiyoruz törene,

Halkı selamlayarak.

 

Hep eğlenin çocuklar,

Bugün bizim günümüz.

Bugün ile duyuldu,

Dünyalara ünümüz.

 

 

 

23 Nisan

 

Bugün bayramımız var,

Sevinçle dolu bahar.

 

Bayraklarla donanmış,

Kuşlar bile uyanmış.

 

Sevinelim kardeşler,

Eğlenelim kardeşler.

 

Bize verildi bugün,

Salalım cihana ün.

 

Sesimiz göğü aşsın,

Ata'mıza ulaşsın.

 

Yurda kurban canımız,

Yaşasın bayramımız.

 

                Mehmet İhsan Bulur

 

 

 

Çocuk Bayramı

 

Arkadaşlar, sevinelim,

Hep gülelim eğlenelim;

 

Sıkılmasın hiç canımız;

Çünkü bugün bayramımız...

 

Oyun, alay, dernek, düğün,

Hepsi bizim işte bugün...

 

Çocuklara hor bakmayın;

İncitmeyin, esirgeyin...

 

Ana yurdun oğlu, kızı,

Umut veren şen yıldızı;

 

Yarınları parlatacak;

Şenlenecek her bir ocak...

 

Korunacak Cumhuriyet;

Yükselecek bu memleket...

 

                Ekrem Şenozan

 

 

 

23 Nisan

 

Doğan güneşe bakın,

Nasıl gülüyor size!

 

Tarihten armağandır

Bu bayram hepinize.

 

Eğlen, koş, şenlen ve gül;

Daha küçüksün bugün.

 

Mutlu gün çocuğunu

Kutlamak ne iyidir!

 

Bu nisan bayramında

Çocuk bahar gibidir.

 

Bakın, güneşe bakın,

Nasıl gülüyor size!

 

Tarihten armağandır

Bu bayram hepinize.

 

                Muzaffer Baranok

 

 

 

23 Nisan

 

Gelince nisan

Sevinir insan

En büyük bayram

23 Nisan..

 

23 Nisan

Tarihle şan

Türk çocukları

Gülen, konuşan..

 

Çiçekler açar

Leylekler uçar.

Bayrakla geçer

Bütün okullar.

 

Gelince nisan

Sevinir insan

En büyük bayram

23 Nisan..

 

                               Tarık Orhan

 

 

 

Bayram

 

Kuşlar gibi uyandım

Sabah sabah erkenden.

Uçuyordum sanki ben

Okuluma giderken.

 

Beni saran bu sevinç

Çoğalıyor gitgide.

Tarifi zor bir şey var

Bitmeyen bu sevgide.

 

Bayraklarla süslenmiş,

Caddelerle alanlar.

Hızlı hızlı gidiyor

Törene geç kalanlar.

 

Elbet coşar yürekten,

Yurdu seven her insan.

Bayramların bayramı,

Çünkü Yirmi Üç Nisan.

 

                İsmail Hakkı Sunat

 

 

 

23 Nisan

 

Bu sabah doğan güneş,

Sevinçli bizim kadar.

İçimize olmuş eş,

Kutluyor bizi bahar.

 

Bugün kondu vatana,

Devrimin temel taşı,

Atam armağan sana,

Dedi kalbinde taşı.

 

Bir Türk bir dünya demek,

Ulu soydan doğduk biz.

Hakkımızdır övünmek,

Yücelerden yüceyiz.

 

Bugün 23 Nisan,

Hem bayramdır, hem bahar.

Nasıl sevinmez insan,

Milli egemenlik var.

 

                Vehbi Cem Aşkun

 

 

 

 

23 Nisan

 

İçinde coştuğumuz,

Bir sel 23 Nisan.

Yarına koştuğumuz,

Emel 23 Nisan.

 

Baharın mutlu günü

Yurdumun kutlu günü,

Neşelerin düğünü;

Güzel 23 Nisan.

 

İnanarak yürekten,

Hız aldık Atatürk'ten,

Bizi ona yükselten;

Bir el 23 Nisan.

 

Ne mutlu bu millete,

Kavuştu hürriyete,

Şanlı Cumhuriyet'e;

Temel 23 Nisan.

 

                Mehmet İhsan Bulur

 

 

 

 

23 Nisan

 

Bugün 23 Nisan,

Toplandı bütün vatan,

Millet meclisimize

Atatürk oldu başkan.

 

Kaldırdı hasta yurdu,

Yılmaz bir ordu kurdu,

Türk'ün şanlı sesini,

Dünyalara duyurdu.

 

Yükseldi bayrağımız,

Koparıldı bağrımız,

Sultandan ayrılınca;

Kurtuldu toprağımız.

 

Türk çocuğu gül, sevin,

Yaşa yurdunda emin,

Bugünü an, bayram et;

Bugün senindir, senin.

 

                Vasfı Mahir Kocatürk

 

 

 

 

23 Nisan

 

Bin dokuz yüz yirminin

Yirmi Üç Nisan günü

Yayıldı dünyalara,

Kahraman Türk'ün ünü.

 

Yirmi Üç Nisan günü

Yirmi Üç Nisan günü

Dinlesin yerler, gökler

Egemenlik türkünü.

 

O gündü ana yurdun

Canına can katıldı.

Egemenlik ulusun!

Diye temel atıldı...

 

Yirmi Üç Nisan günü

Yirmi Üç Nisan günü

Dinlesin yerler, gökler

Egemenlik türkünü.

 

                İsmail Hakkı Sunat

 

 

23 Nisan

 

Bugün sen de bayrağım,

Daha şanlı dalgalan.

Bugün büyük bayramım:

Bugün 23 Nisan...

 

Bugün başta talihim,

Ve milletim uyandı.

Ankara'nın bağrında,

Bir sönmez ateş yandı.

 

Aydınlattı yurdumu,

Dağıldı alev alev.

Bugün kalktı ayağa

Uyuklayan müthiş dev.

 

Bugün bana Ata'mdan,

En mukaddes armağan.

Bugün, büyük bayramım:

Bugün 23 Nisan.

 

                İsmail Hakkı Talas

 

 

 

23 Nisan

 

Yirmi Üç Nisan bizim,

En şerefli günümüz,

Şeref bizim, şan bizim,

Yükselecek ünümüz.

 

Biz Türk çocuklarıyız,

Milletin öz varıyız,

Özgün yavrularıyız,

Bu yurdun bütünüyüz.

 

Sultan tahtını attı,

Hızımıza hız kattı,

Atatürk aydınlattı,

Karanlıkken önümüz.

 

Bu yol ne iyi yoldu,

Yurda mutluluk doldu,

Tarihte bugün oldu,

En büyük düğünümüz.

 

                Ali Osman Atak

 

 

 

Sabah Türküsü

 

Kuşlar dile gelmişte,

Her dalda aynı beste

Yalnız sen kaldın işte

Mışıl mışıl uyuyan

Gözlerini aç uyan,

Bugün 23 Nisan...

 

Uçan kuşlar, yeşil yaprak,

Dünya sanki bir uçmak,

Oh ne güzel yaşamak

Gözlerini aç uyan,

Mışıl mışıl uyuyan

Bugün 23 Nisan...

 

Sular, kuşlar, çiçekler,

Sırma saçlı bebekler,

Seni dört gözle bekler

Mışıl mışıl uyuyan

Haydi artık kalk, uyan,

Bugün 23 Nisan...

 

                Nahit Nafiz Edgüer

 

 

 

23 Nisan Söylevi

 

Bu yurdun, bu devletin,

Yüce Cumhuriyetin

Sahibiyiz çocuklar!

 

Bunları koruyacak,

Bir ülküye uyacak

Yine biziz Çocuklar!

 

23 Nisanların

Zevki çok, fakat yarın

Güç işimiz çocuklar!

 

Bu göklerin, bu yerin,

Kutlu emanetlerin

Bekçisiyiz çocuklar!

 

Atalardan şan alan,

Böyle temiz kan alan

Yalnız biziz çocuklar!

 

Türk'üz, ne mutlu bize!

Bu bayram kutlu bize!

Eğleniniz çocuklar!

 

                Rakım Çalapala

 

 

 

Çocuk Bayramı

 

Bugün 23 Nisan,

Haykıralım, gülelim;

Bu mutlu günümüzün

Kıymetini bilelim.

 

Düşmanları yok etmiş,

Kahraman atalarım.

Göklerde dalga dalga,

Al renkli bayraklarım.

 

Sınıfları süsledik,

Sevincimiz taşıyor;

Benim şanlı milletim,

Hür doğmuş, hür yaşıyor.

 

23 Nisan bizim

Dilimizde bir türkü;

Kutluyoruz bayramı,

Anarak Atatürk'ü.

 

                Mustafa Yılmazkaya

 

 

 

23 Nisan

 

Nisanın yirmi üçü

Türk'ün yenilmez gücü.

 

Meclis bugün açıldı,

Egemenlik saçıldı.

 

Şahlandı Türklük atı,

Devirdi saltanatı.

 

Milletimin namı bu,

En büyük bayramı bu.

 

Çarşı, pazar donandı,

Binbir renge boyandı,

 

Şenlendi sınıfımız

Süslendik hep erkek, kız.

 

Albayrağım her yanda,

Şeref onda, şan onda.

 

İçimin bir tek süsü

Kalbimin al örtüsü,

 

Şanımsın, şerefimsin,

Canımsın, her şeyimsin.

 

                Süleyman Bumin

 

 

 

23 Nisan

 

Öğretmenim dedi:

''23 Nisan var,

O günde çocuklar

Bayram yaparlar...

 

Giyerler giysilerini,

Duyururlar seslerini,

Hatırlarlar ülkesini

Mutlu 23 Nisan'da...''

 

Tam bir hafta boyu

Çıkmamıştı aklımdan,

Bana bu bayramı veren

O, şanlı büyük Ata'm..

 

Sanmayınız uzakta

Unuttum ben ülkemi,

Öğretmenim tanıttı

Bana tüm büyüklerimi...

 

Öğrendim savaşmışlar,

Türklük için cephede,

Onun için bayramı

Kutluyoruz bu günde...

 

                Enver Kurşunlu

 

 

 

23 Nisan

 

Pırıl pırıl mavi gök

aydın yüzlü çocuklar

Çiçek açmış her ağaç

Köyde kentte düğün var.

23 Nisan geldi.

 

Türk ulusu egemen oldu

Düşmanlşarı yurttan kovdu

Sultanlık bugün son buldu

Sevinin, övünün, güvenin çocuklar.

23 Nisan geldi.

 

 

 

23 Nisan

 

Dinle bak ne söylüyor

Sana 23 Nisan

Bayram yapmaz olur mu,

Türküm diyen bir insan?

 

Karagünler içinde

Parlayan bir güneşim.

Meclise ben anayım,

Meclistir benim eşim.

 

''Türküm, ne mutlu'' diyen

Bende buldu gururu,

1920'de

Ben saçtım yurda nuru.

 

Eski günleri öğren.

Değerini bilirsin.

Benden önceyi tanı,

Önümde eğilirsin.

 

Ankara diyen ağız

Meclisi tanır, inan

Meclisin adından da

Doğar 23 Nisan.

 

                Ramazan Gökalp Arkın

 

 

 

Bugün

 

Durmadan dalgalan şanlı bayrağım,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

 

Ağaçlar bezensin, dallar süslensin,

Bahçeler donansın, güller süslensin.

Ata'nın geçtiği yollar süslensin,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

 

Yurt için savaşmak bir şanlı düğün,

Yaşamak duygusu her şeyden üstün,

Bağımsızlık aşkı ufkumuzda gün,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

 

Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür,

Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür,

Bayrağa renk veren kanlar Türk'ündür,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

 

Kanımı toprağa katanımız var,

Bayrağın altında yatanımız var,

Destanlar kaynağı vatanımız var,

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

 

                Uluğ Turanlıoğlu

 

 

 

Benim Bayramım

 

Bak ne parlak doğdu güneş,

Bugün benim bayramımdır.

Sarılalım anne, kardeş

Bugün benim bayramımdır.

 

Bugünü Atatürk verdi,

Bize ev verdi, bark verdi,

Düşmanları yere serdi

Bugün benim bayramımdır.

 

Gelir bayramım baharla,

Yeşerir dağ, bayır, tarla,

İçim dışım dolar nurla,

Bugün benim bayramımdır.

 

Bütün Türkiye'm bayraklı

Dallar çiçekli, yapraklı,

Kırlar yaşmaklı, duvaklı

Bugün benim bayramımdır.

 

Başka yoktur diyeceğim

Hep al yeşil giyeceğim

Geze geze doyacağım

Bugün benim bayramımdır.

 

                               H. Vahit Bulut

 

 

 

23 Nisan Destanı

 

Bir yanda Sakarya, bir yanda Fırat,

Nasıl şair yapmaz duyan insanı?..

Millet de, Başbuğ da şahlanmış bir at,

Nasıl yaratmazlar 23 Nisanı?..

 

Yakar da kalbini bu şanlı Hilal,

Çıkar da dünyaya sarsan ihtilal,

Geçer de başına Mustafa Kemal,

Nası çiğner düşman aziz vatanı?..

 

Dağ başını duman alamaz, artık,

Yurdumuza düşman dalamaz, artık,

Kalplere acılar dolamaz artık,

Ayaktadır çünkü Türk'ün arslanı...

 

Sayısız Hakan'ın, Han'ın var senin,

Tarihte şöhretin, şanın var senin,

Her cephede akmış kanın var senin,

Arkadaş, ilk önce kendini tanı!..

 

Bu millet yıkılmazbir ulu çınar,

Bağrında bir mukaddes ateş yanar,

İnönü, Sakarya ve Dumlupınar,

"O"nun yazılmamış birer destanı!..

 

Yaparken köylerde, kentlerde düğün,

Öğün Türklüğünle arkadaş, öğün,

Başına buyruktur her yurttaş bugün,

Kovduk memleketten hain sultanı!..

 

Ey Samsun, Ankara, Erzurum, Sivas!..

Can verdi pençende kanlı ihtiras,

Yaratmak bir Rab'be, bir de Türk'e has,

Şaşırttı iraden bütün cihanı!..

 

Bereket ayıdır bu yağmurlu ay,

Hareket ayıdır bu uğurlu ay,

Toplandı bu ayda yüce kamutay,

Unutma Türk genci, 23 Nisanı!..

 

Olunca her kuvvet azmimize ram,

Dağıldı bütün ruhlardaki gam,

Çocuklar bu ayda yaparlar bayram,

Onlardır yarının büyük insanı!..

 

                Cemal Oğuz Öcal

 

 

 

23 Nisan

 

Güneş parlak, gök berrak,

Bugün benim düğünüm.

Kalbim yüzüm gülüyor,

İşte en büyük günüm.

 

Ata'mın armağanı,

Bana 23 Nisan

Kalbimde onun şanı,

Olacağım hür insan.

 

Çayır, çiçek donattı,

Bahçeleri bağları

75 yılı andı,

Yurdumun ilkbaharı.

 

Ata'mın armağanı,

Bana 23 Nisan.

Görünce bu vatanı,

Kalpten coşuyor insan.

 

İşte şanlı bayrağım,

Dalgalanır durmadan.

İşte cennet toprağım,

Kuş uçurtmam vurmadan.

 

Ata'mın armağanı,

Bana 23 Nisan.

Damarımda Türk kanı,

Benim en mutlu insan!

 

                Melahat Tangör

 

 

 

23 Nisan

 

Adım 23 Nisan!

Hürriyet kokusunu

Duyar bende her insan.

 

Bin dokuz yüz yirminin

Yirmi Üç Nisan günü,

Yayıldı dünyalara

Kahraman Türk!ün ünü.

 

Yaşa Yirmi Üç Nisan!

 

Nerden geldi bu sesler?

Çınlattı ufukları...

 

Beni candan çok seven

Temiz Türk çocukları!

 

Onların bayramıyım,

Onun için severler...

Onlarındır mavi gök,

Onlarındır bu yerler...

 

Büyük Ata onlara

Beni etti armağan,

Onların ellerinde

Yükselecek bu vatan.

 

                İsmail Hakkı Sunat

 

 

 

23 Nisan

 

Bugün 23 Nisan,

Neşe doluyor insan.

Meclis bugün doğdu,

Karanlıkları boğdu.

 

Neşe doluyor insan,

Çünkü 23 Nisan.

Çocuk haftası bugün,

Yurtta düğün var, düğün.

 

Vücudumuz sağlam, dinç,

Gönüllerde bir sevinç.

Nasıl sevinmez insan,

Bugün 23 Nisan.

 

Gülüp eğleneceğiz,

Bugün 23 Nisan.

Göğe sesleneceğiz,

Bugün 23 Nisan.

 

Her yerde şenlik, düğün,

Bu ne büyük mutlu gün.

Yüce bayramı Türk'ün,

Bugün 23 Nisan.

 

                Nahit Nafiz Edgüer

 

 

 

Bugün

 

Coşun, taşın kardeşler,

Sıralansın hep eşler,

Yüreklerde ateşler.

 

Kutlayalım bugünü,

Bugün çocuk düğünü.

 

Çocuklar hep dizilsin,

Çarşı pazar gezilsin,

Atam gökte süzülsün.

 

Kutlayalım bugünü,

Bugün çocuk düğünü.

 

Yücelerden gönlümüz,

Dalgalansın ünümüz,

Bugün bizim günümüz.

 

Kutlayalım bugünü,

Bugün çocuk düğünü.

 

Hürüz gökler boyunca,

Eğlenelim doyunca,

Dünyaların sonunca.

 

Kutlayalım bugünü,

Bugün çocuk düğünü.

 

Tarih şahit destana,

Benzerin doğan tana,

Ata'mı ana ana.

 

Kutlayalım bugünü,

Bugün çocuk düğünü.

 

                Mehmet İhsan Bulur

 

 

 

23 Nisan

 

23 Nisan geldi,

Dalgalansın bayraklar.

Bayramı ağaç bildi,

Kıpırdandı yapraklar.

 

Hakkındır güzel çocuk!

Oyna, sevin, hiç durma.

Şenlensin dört bir bucak,

Çalınsın davul zurna.

 

Tutuşalım el ele,

Bir yere toplanalım.

Ata'mızı bak hele

Tekrar, tekrar analım.

 

Kıymetini kim bilmez,

Eşsiz, güzel vatanın.

Ruhuna leke gelmez,

Bu toprakta yatanın.

 

Okulumuz süslensin,

Bayrağımız yükselsin.

Kıbrıs'taki şehitler,

Bugün bayrama gelsin.

 

Bakma küçük çağına,

Ser, kahraman bir ersin.

Tanrı Türk çocuğuna,

Çok bayramlar göstersin.

 

                İbrahim Cesur

 

 

 

23 Nisan

 

Yine böyle güneşli

Bir ilkbahar gününde,

Söz verdi, bütün millet,

Atasının önünde.

 

Ölüm var, fakat asla

Tutsaklık olmayacak.

Vatanın toprağında,

Tek düşman kalmayacak.

 

Bu imanla savaştı,

Genç, ihtiyar, kadın, kız.

Düşman Türklüğe şaştı,

Görmemişti böyle hız.

 

Dumlupınar olmuştu

Onlara dertli pınar.

Sakarya'mız taşarak,

Haine oldu mezar.

 

Saltanat düşkünleri

Kaçtılar gizli gizli.

Sattıkları vatanda

Kalamazlardı diri.

 

Unutma o günleri,

Her yıl bayram yaparak.

Selamla gazileri,

Şehitleri anarak.

 

                Muhsin Canpolat

 

 

 

23 Nisan

 

Günaydın, gözün aydın

Sayısız devrim saydın.

Dünyaya bin ün yaydın.

 

Buldun taze can bugün

O mutlu Nisan bugün.

 

İşte neşe, işte haz,

Sevinci çok, derdi az.

Bundan ünlü gün olmaz.

 

Her lezzete kan bugün,

O mutlu Nisan bugün.

 

Görmek için töreni,

Durma aç pencereni.

Sana onu vereni

 

Saygılarla an bugün.

O mutlu Nisan bugün.

 

Büyük meclis kuruldu,

Her zora gem vuruldu.

Azgın sular duruldu,

 

Gece değil tan bugün.

O mutlu Nisan bugün.

 

Aynı emel, aynı kan,

Açık alın, hür vatan...

Onu sana yaratan

 

Etti armağan bugün,

O mutlu Nisan bugün.

 

Gün aydın, gözün aydın

Sayısız devrim saydın.

Dünyaya bin ün yaydın.

 

Buldun taze can bugün

O mutlu Nisan bugün.

 

                Rıza Polat Akkoyunlu

 

 

 

Dostluk

 

Dostluğun   biz   sevgisiyle

Toplandık  her  an  burda.

Bu sevgi bağı kopmaz hiç

Dağılsak bir gün yurda.

 

Bu  güzel  günü  andıkça

Çarpacak  kalbim benim

Bu   sevgiyle   ebediyen

Uzanır   sana   elim.

 

 

 

Selam

 

Kardeşiz dünya içinde

Her renkte, her dilde kardeş

Her dinde, her memlekette

İnsanlar birbirine eş.

 

Afrika'da, Avrupa'da

Dünyanın dört köşesinde

Nerde olursanız olun

Alaska'da ya da Çin'de.

 

Nasıl renk renk açıyorsa

Binbir dağda binbir çicek

İnsanlar da öyle güzel

İnsanlar da öyle gerçek.

 

Boylamlar, enlemler

Ayıramaz bizi bizden

Gurur duymalı insanlık

Karşılıklı sevgimizden.

 

Her iklimde, her kıtada

Kurtlara kuşlara selam

Selam bütün bayraklara

Bütün insanlara selam.

 

                Tarık Orhan

 

 

 

Bayram Türküsü

 

Bugün bayram çocuklar,

Bayramlara geliş var.

Annen gülsün baban gülsün,

Güleçlikte yarış var.

 

Bugün bayram çocuklar,

Meydanlara doluş var.

Davul vursun zurna çalsın,

Coşkunlukta yarış var.

 

Bugün bayram çocuklar,

Kırgınlık yok barış var.

Köylüm gitsin kentlim gitsin,

Mutlulukta yarış var.

 

 

 

23 Nisan Marşı

 

23 Nisan kutlu olsun!

Sevinin küçükler,

övünün büyükler.

23 Nisan kutlu olsun!

 

Çok büyük bayram bu bayram

Herkese kutlu olsun.

 

 

 

Bir Dünya Bırakın

 

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar.

 

Bir vatan bırakın biz çocuklara

Islanmış olmasın gözyaşlarıyla.

 

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar.

 

Bir bahçe bırakın biz çocuklara

Göklerde yer açın uçurtmalara.

 

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar.

 

Bir barış bırakın biz çocuklara

Ulaşsın şarkımız güneşe ve aya.

 

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar.

 

Bir dünya bırakın biz çocuklara

Yazalım üstüne‘’Sevgili Dünya !’’.

 

Oynaya oynaya gelin çocuklar

El ele el ele verin çocuklar.